Brf Räven 2

Välkommen

På Nybrogatan 76, i korsningen Valhallavägen och Nybrogatan, ligger Brf Räven 2s fastighet. Fastigheten bebyggdes 1886 och består av ett flerbostadshus och ett småhus. Föreningen upplåter 22 lägenheter med bostadsrätt samt tre lokaler med hyresrätt. Brf Räven 2 bildades 1981 och har organisationsnummer 716417-5296.  Här kan ni ta del av fastighetens historia.

Styrelsen

Styrelsen kontaktas lättast via epostadress styrelsen@brfraven2.se. Den består av:

Ansvar och underhåll

Föreningen hanterar den tekniska skötseln själv och det innebär att föreningens styrelse och medlemmar bär ansvaret för en stor del av fastighetens skötsel och underhåll. Här kan ni ta del av nuvarande ansvarslista.

Vid problem kontakta alltid ansvarig först (se ansvarslistan ovan) och vid behov styrelsen. Vid fel på hissen kontakta styrelsen först, endast vid akuta ärenden bör medlem kontakta St Eriks hiss direkt. Vid akuta ärenden gällande VVS eller el, då styrelsen inte är nåbar, kan medlemmen kontakta Svanströms El/VVS direkt som kan rycka ut dygnet runt (https://svanstromsel.se/). 

Här kan ni ta del av de underhålls- och skötselinstruktioner som medlemmar behöver följa

Stadgar

Här kan ni ta del av föreningens stadgar.

Trivsel- och ordningsregler

Här kan ni ta del av våra trivsel- och ordningsregler.

Föreningsstämmor

Här kan ni ta del av protokollen från föreningsstämmor.

Årsredovisningar

Här kan ni ta del av föreningens årsredovisningar.

Underhållsplan

Här kan ni ta del av föreningens underhållsplan från 2023.

Energideklaration

Här kan ni ta del av föreningens energideklaration.

Uppvärmning

Fastigheten och varmvatten värms upp med fjärrvärme från Stockholm Exergi.

Ventilation

Fastigheten (med undantag av vindslägenheterna) ventileras genom självdragsventilation.

Självdragsventilation (S) sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster.

Tilluften tas in via spaltventiler i fönsterkarmar i vardagsrum och sovrum. Om tilluftsventilerna täpps till i ett rum så ökar luftströmmen i stället i andra rum och i andra lägenheter. Dessutom fungerar eventuell spiskåpa sämre. Luft kan även komma att dras in från trapphus och därmed föra med sig lukt från andra lägenheter. Frånluften tas ut via kök och badrum. OVK-besiktning av lägenheter med självdrag sker var sjätte år.

Vindslägenheter ventileras genom mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. I en mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) återvinns oftast värmen genom roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme. Alltså värmeväxlare överför en del av värmen i den uppvärmda frånluften till den inkommande tilluften. OVK-besiktning av lägenheter med FTX sker var tredje år.

OVK-protokoll

Här kan ni ta del av föreningens OVK-protokoll.

Radon-protokoll

Här kan ni ta del av föreningens radon-protokoll.

Brandskyddsrutiner

Här kan ni ta del av föreningens brandskyddspolicy och rutiner

TV & Internet

Fastigheten har både ett coaxial-nät (Boxer) och fiber-nät (IP Only) för anslutning till TV och internet. Boxers basutbud är gratis för föreningen tack vare en antenn på taket. Besök Boxer för att välja andra abonnemang. Föreningen har tecknat ett avtal med Bredband2 för 250/250 mbit internet via fiber som ingår i avgiften. Besök Bredband2 för att välja andra abonnemang.

Bevattning och underhåll av gårdens växter

Här kan ni ta del av information om hur vi underhåller och bevattnar gårdens växter.

Utläggsblankett

Här kan ni ta del av utläggsblankett. Lämnas till styrelsens sekreterare.

Lägenhetsförteckning

Kontakta styrelsen om ni saknar lägenhetsförteckningen.

Information till mäklare

SBC sköter processen runt överlåtelser och pantsättning. Vänligen kontakta SBC för frågor.